Hundkojan | Priser

Priser

Prislista dagisplats från 1 december 2019

Hund liten (mankhöjd max 35 cm)                         2 900 kr/månad     Deltid 12 ggr/månad 2500 kr/månad

Hund stor (mankhöjd från 36 cm och uppåt)          3 100  kr/månad     Deltid 12 ggr/månad 2700 kr/månad

Två små hundar från samma hushåll                      4 500 kr/månad

En stor och en liten hund från samma hushåll         4 750 kr/månad

Två stora hundar från samma hushåll                     4 900 kr/månad

För tredje hunden tillkommer                                1 100 kr/månad